Съобщение на основание чл. 15, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми относно изготвена Програма за опазване на околната среда на община Трявна 2021 – 2028 г.

юни 12, 2023

Решение № ВТ-18-ЕО/2023г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново