Съобщение относно прекратени категории на туристически обекти през м. февруари 2020 г.

март 6, 2020

На основание чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закон за туризма се прекратява категорията на:
1. Туристически обект „Стаи за гости“ на адрес гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ № 35, ет. 3, ап. 11, стопанисвани от Цветанка Янкова Илиева, със заповед № 91/03.02.2020 г. на кмета на Община Трявна;
2. Туристически обект „Апартамент за гости“ на адрес с. Койчовци, Община Трявна, стопанисван от „Тревина“ ЕООД, със заповед № 156/27.02.2020 г. на кмета на Община Трявна. Документ