Съобщение относно прекратени категории на туристически обекти през м. май 2020 г.

юли 30, 2020

На основание чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закон за туризма се прекратява категорията на:
1. Туристически обект „Стаи за гости“ на адрес гр. Трявна, ул. „Димитър Горов“ № 4, стопанисвани от Кънчо Цанев Кънчев, със заповед № 356/28.05.2020 г. на кмета на Община Трявна. Документ