Съобщение относно прекратени категории на туристически обекти през м. септември 2020 г.

октомври 1, 2020

На основание чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма се прекратява категорията на:
1. Туристически обект „Стаи за гости“ на адрес: гр. Трявна ул. „Ангел Кънчев“ № 132, стопанисван от Пенчо Димов Димов, със заповед № 603/24.09.2020 г. на Кмета на Община Трявна