Съобщение относно прекратени категории на туристически обекти през м. юли 2020 г.

август 10, 2020

На основание чл. 137, ал. 1, т. 2 от Закон за туризма се прекратява категорията на:
1. Туристически обект „Стаи за гости“ на адрес гр. Плачковци, кв. „Стоевци“ № 17, стопанисвани от Иван Игнатов Илиев, със заповед № 470/28.07.2020 г. на кмета на Община Трявна;
2. Туристически обект „Стаи за гости“ на адрес гр. Трявна, ул. „Стара планина“ № 16, стопанисвани от Румян Минчев Минков, със заповед № 476/29.07.2020 г. на кмета на Община Трявна;
3. Туристически обект „Стаи за гости“ на адрес с. Енчовци, Община Трявна, стопанисвани от Елка Михайлова Димитрова, със заповед № 477/29.07.2020 г. на кмета на Община Трявна;
4. Туристически обект „Стаи за гости“ на адрес гр. Трявна, ул. „Христо Ботев“ № 22, стопанисвани от Драгошин Дончев Ненков, със заповед № 478/29.07.2020 г. на кмета на Община Трявна. Документ