СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.62А, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

февруари 8, 2022

СЪОБЩЕНИЕ