СЪОБЩЕНИЕ за възнагражданията на СИК

април 7, 2021

image

От 08.04.2021 г. започва изплащането на възнагражденията на СИК в стая №307 (Каса) в сградата на Община Трявна.

Възнагражденията се изплащат срещу представяне на документ за самоличност и удостоверение от РИК.

Представилите банкова сметка, следва да получат плащането си по банков път най-късно до 11:00 ч. в утрешния ден.