Заповед №58/01.02.2021 г. на кмета на Община Трявна, касаеща ползватели на имоти от Общински поземлен фонд

февруари 10, 2021

Заповед №58/01.02.2021 г.