Заповед № 756 от 14.12.2021г. Определям следните имоти от Общински поземлен фонд по землища, попадащи в масиви за ползване на съответните ползватели, за които следва да се приложи процедурата по чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ

декември 20, 2021

Цялата заповед можете да прочетете ТУК