Заповед за определяне границите на районите, които ще се организират сметосъбиране и сметоизвозване в Община Трявна през 2022г.

октомври 7, 2021

image

Заповед №636/07.10.2021г.