ОДОБРЕН Е И ПРОЕКТЪТ ЗА ТОПЪЛ ОБЯД

януари 29, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image
Одобрен е подаденият в края на миналата година проект: „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Трявна“ по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Обща стойност на проекта: 8 419,96 лв.

Дейностите по проекта ще се изпълняват в допустимия по програмата период от 1.01.2021 г. до 27.04.2021 г.

По проекта ще бъде предоставен топъл обяд на 35 нуждаещи се лица в продължение на четири месеца, като предоставянето на услугата започна от този месец. В съответствие с целите на операцията, целевите групи са:

  • Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
  • Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
  • Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Храната ще се предоставя на място в кухнята на Социалното предприятие за социални услуги в гр. Трявна. В зависимост от развитието на епидемичната обстановка и при предписание на националните органи в хода на изпълнение на договора, Община Трявна ще създаде необходимата организация за доставка на топлия обяд и до домовете на потребителите.

По време на предоставяне на услугата ще продължи набиране на заявления за желаещи лица, които ще бъдат включени в резервен списък. При отпадане на потребители на услугата, мястото им ще бъде заето от лица, включени в резервния списък.

С цел избягване разхищението на храна, в случай, че топъл обяд не бъде получен от някой от потребителите, същият ще бъде предоставян на лице от резервния списък, съгласно приета процедура.