ОДОБРЕНО Е ФИНАНСИРАНЕ ЗА РЕМОНТ НА КЪЩАТА-МУЗЕЙ НА АНГЕЛ КЪНЧЕВ И МУЗЕЙ СЛАВЕЙКОВАТА КЪЩА В ТРЯВНА

юли 8, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Министерство на културата ще предостави финансиране за извършване на ремонт на два от най-посещаваните и разпознаваеми културни обекта, привличащи хиляди туристи ежегодно, които се намират под шапката на Специализирания музей за резбарско и зографско изкуство в Трявна – къщата-музей на Ангел Кънчев и къщата-музей на баща и син Петко и Пенчо Славейкови, след като Община Трявна кандидатства за тяхното реставриране. Добрата новина идва с издадената от Министърът на културата Заповед, от която става ясно, че държавата ще предостави финансова подкрепа в областта на консервацията и реставрацията на недвижими културни ценности в рамките на одобрения бюджет по програма „Опазване на недвижимо културно  наследство“.

Финансовата подкрепа за извършване на текущ ремонт, фасадна и друга консервация и реставрация на къщата-музей на Ангел Кънчев е в размер на 139 117, 68 лв. В разписаната Заповед се посочва, че обектът допринася за устойчивото развитие на културния туризъм на гр. Трявна и има широк публичен достъп.

От извършване на текущ ремонт на покрива, фасадна и друга консервация и реставрация се нуждае и музей Славейковата къща. Тук отпуснатата финансова помощ е 116 757, 36 лв. Обектът е сред Недвижимите културни ценности на България, има висока архитектурно-строителна стойност и е част от две ГНКЦ. Не на последно място музеят има изключителна значимост за Община Трявна и развитието на местния културен туризъм се посочва още в Заповедта на Министър Атанасов.

Уважаеми граждани, Община Трявна своевременно ще предоставя информация за процеса на стартиране и извършване на предвидените текущи ремонтни и реставрационни дейности по двата одобрени за финансиране музейни обекта в Трявна.