ОСИГУРЕНО Е ВОДОПОДАВАНЕТО В СЕЛО ПРЕСТОЙ САМО ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ НУЖДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО

август 10, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна информира, че водоподаването на територията на село Престой е възстановено само за питейно-битови нужди на населението. Все още е в сила ограничението за ползване на водата за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, МПС-та и др.

Припомняме, че на 22.07.2022 год. с издадена Заповед на кмета на Община Трявна се въведе режим на водата в село Престой поради продължителното засушаване и силно намалелия дебит на повърхностните водоизточници за питейно-битови нужди, за което местната управа бе уведомена с официално писмо от инж. Владимир Василев – управител на “ВиК” ООД – Габрово.

*Заповедта е в съответствие с чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите, § 2 от допълнителните разпоредби на „Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи“.