ОТ 15:00 ДО 18:00 Ч. В ДЕЛНИЧНИ ДНИ СПОРТНИТЕ КОМПЛЕКСИ СЕ ПОЛЗВАТ САМО ОТ СПОРТНИ КЛУБОВЕ

май 12, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка с противоепидемичните мерки, от днес, 12-ти май, спортните комплекси в градовете Трявна и Плачковци могат да бъдат ползвани от спортни клубове, организации и НПО, осъществяващи спортни дейности, регистрирани на територията на Община Трявна, всеки делничен ден в часовия диапазон от 15:00 до 18:00 часа. Това означава, че в тези часове гражданите няма да имат достъп до спортните терени. Тази организация на посещението на спортните комплекси се въвежда до отпадането на противоепидемичните мерки или до второ нареждане.

Припомняме, че на територията на спортните комплекси се забранява управлението на ППС (леки автомобили, товарни автомобили, велосипеди, ролери, мотоциклети и др.) по настилките на спортните комплекси. Забраната се отнася за всички ползватели на спортните комплекси.

Забранява се влизането в спортните комплекси с домашни любимци, както и разхождането на такива в обектите.

При ползване на спортните комплекси е необходимо стриктно да се спазват разпоредбите на Глава шеста от Наредбата за управление и разпореждане с общински спортни имоти и съоръжения и финансово подпомагане дейността на спортните организации в община Трявна, както и да не се допуска увреждане и/или замърсяване на обектите.

 

Заповед №320/12.05.2020 г.