ОТ УТРЕ: 12 ОТ ОБЩО 15 ПАРАЛЕЛКИ ОТ I ДО IV КЛАС СЕ ВРЪЩАТ В УЧИЛИЩЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТРЯВНА

ноември 9, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Съгласно последната издадена Заповед от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването относно задължителните насоки за обучение и тестване в училищата по време на извънредна епидемична обстановка, от утре (10.11.2021 год.) обратно в клас се връщат 12 от общо 15 паралелки от I до IV клас на територията на Община Трявна. Това съобщи началникът на Регионалното управление на образованието в Габрово – Георги Маринов и допълни, че присъственото обучение на най-малките ученици ще започне, тъй като повече от 50% от родителите са дали своето писмено съгласие децата им да се върнат обратно в клас при щадящо тестване за Covid-19.

Припомняме, че възможността за присъствено обучение на учениците от I до IV клас е съгласно Заповедта на Здравният министър, която е в сила от 04.11.2021 год. до 30.11.2021 год., и се отнася за тези общини, където заболеваемостта от Covid-19 е над 500 на 100 000 души население за 14-дневен период от време. Условието е те да се тестват със щадящи тестове два пъти седмично и 50% от родителите да са съгласни с това.

Така, от утре обратно в класните стаи се връщат всички 8 паралелки от I до IV клас в СУ „Петко Р. Славейков“ в Трявна. В ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков“ в Трявна присъствено ще започнат три от четири начални паралелки – I, III и IV клас. II остава на дистационно обучение. От три паралелки в ОУ „Васил Левски“ в Плачковци присъствено ще се обучава само III клас. Всички други остават вкъщи.

„Има достатъчно тестове за всички даже ще има и резерви. Осигурени са тестове за тези деца, които ще се обучават в училищна среда. Днес до обяд ще ги раздадем съответно на директорите на училищата.“ заяви началникът на РУО-Габрово Георги Маринов.

В публикуваните насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка от МОН и МЗ се посочва, че изследването на малките ученици със щадящи неинвазивни бързи тестове се извършва в училището с изключение на учениците със специални образователни потребности, които ще се тестват вкъщи. Вземането на пробите ще се извършва всеки понеделник и четвъртък в началото на учебния ден. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. В случаите, когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, изследване се извършва в първи присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е сряда или петък, следващо изследване през седмицата не се извършва. Учениците, които разполагат с валидни документи за преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани.

Организацията за тестването на учениците се създава от директорите на учебните заведения. Изследването се извършва в класната стая на паралелката от поне две лица, определени именно от директорите (педагогически, непедагогически персонал, медицинско лице и/или доброволци). Доброволци може да бъдат родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване. При вземане и отчитане на пробата лицата следва да са с лични предпазни средства – ръкавици и маски, осигурени от институцията.

След пробовземане, учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрез измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите (маси, чинове, катедри и др.) върху които се е провело изследването, се почистват задължително чрез дезинфекция и помещенията се проветряват.

Използваните тестове с отчетен отрицателен резултат се събират в плътни чували/торби за смет, които се завързват и се изхвърлят по общия ред от училището като неопасен отпадък в контейнерите за смесен битов отпадък. Използваните тестове с отчетен положителен резултат се събират отделно, в кутии за изгаряне на опасни отпадъци, за еднократна употреба с обем 10 или 20 литра, в зависимост от големината на училището и броя тествани ученици.

Задължително по време на присъственото обучение трябва да се прилагат основни мерки за намаляване на рисковете от коронавирусна инфекция: а именно дезинфекция на повърхностите и често проветряване; лична хигиена; носене на защитна маска за лице.

Според новите насоки присъственият учебен процес ще изисква изследване на учениците с щадящи бързи антигенни тестове за COVID-19, докато 14-дневната обща заболеваемост падне под 250 на 100 000 души. Изключение ще се прави за децата с валиден документ за преболедуване или с отрицателен резултат от лабораторно изследване, а за учениците над 12 години – ако имат документ за ваксинация.

Ето и пълният текст на Заповедта, която регламентира процеса на тестване в училищата: Заповед – Насоки 

В актуализираните Насоки са разписани четири задължителни протокола за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището. Може да запознаете от тук: Насоки – МОН

Прилагаме и видеоклип, който показва как точно трябва да се тестват най-малките ученици. Информационният клип е свален от страницата на Министерството на образованието и науката, където се посочва, че децата, които участват в тестването са снимани след съгласие на своите родители.