ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА БОТЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ 2 ЮНИ 2019 Г.

май 29, 2019
Автор: Илияна Георгиева


                                                  ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА БОТЕВ И ЗАГИНАЛИТЕ ЗА БЪЛГАРИЯ 2 ЮНИ 2019 Г.       

                                                                                                                                             

Място: Стена на храбростта – гр. Трявна

Начало: 11.30 часа

                                                                                                                  ПРОГРАМА:

                                           Озвучаване с родолюбиви песни и маршове – 11.30 – 11.40 часа

                                           Слово за Ботев – 11.40 – 11.45 часа

                                          Изпълнения на деца от ДГ „Калина” и ученици от  ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков“– 11.45 – 11.55 часа

                                          Почитане паметта на загиналите с едноминутно мълчание, поднасяне на цветя – 11.55 – 12.00 часа

                                          Сирени – 12.00 ч.