ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА ДОБРОВОЛЕЦА – 5 ДЕКЕМВРИ

декември 5, 2019
Автор: Илияна Георгиева

По случай деня на доброволеца служба „Гражданска защита“ (ПБЗН) при Община Трявна и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните проведоха съвместно събитие с ученици от СУ „Петко Рачев Славейков“. Включиха се и доброволци от Доброволческо формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Събитието протече в две части – теоретична и практическа. В рамките на теоретичната част децата бяха запознати с различните видове бедствия – пожар, земетресение, наводнение, както и с начини за действие при евентуални такива.

Практическата част се проведе в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Трявна.  Специалистите запознаха децата с действието на противопожарния автомобил.