ОТДЕЛ „ГРАО“ В ОБЩИНА ТРЯВНА ЩЕ РАБОТИ И НА 20-ТИ И 27-МИ МАРТ

март 15, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка с произвеждането на парламентарни избори на 4 април 2021 година Ви уведомяваме, че отдел „ГРАО“ в Община Трявна ще работи и двете съботи на 20-ти и 27-ми март от 08:00 до 17:00 ч., поради изтичане на някои срокове за подаване на заявления, а именно:

  1. Съгласно чл. 36, ал.1 избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес със заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник по настоящ адрес в срок до 20.03.2021 година. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на общината по настоящ адрес.
    Приложение №12/НС
  1. Съгласно чл.37, ал.1 и ал.2 от Изборния кодекс избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината по постоянния им адрес или настоящия им адрес в случаите, когато е направено своевременно искане по чл.36 от Изборния кодекс до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 20.03.2021 година или в срок до 29.03.2021 година при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК. Заявлението може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на общината по настоящ адрес.
    Приложение №14/НС
  1. Съгласно чл.43, ал. 1 и ал.2 всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник в срок до 27.03.2021 година.
    Приложение №8/НС

 

На 20.03.2021 г. за приемане на заявления ще работят отдел „ГРАО“ в Община Трявна, специалист „ГРАО“ в Кметство Плачковци, както и кметските наместници.

На 27.03.2021 г. ще работи единствено отдел „ГРАО“ в Община Трявна.