ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ ВЕЧЕ РАБОТИ С ГРАЖДАНИ

ноември 23, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Община Трявна информира, че отдел „Местни данъци и такси“ вече предоставя услуги на гражданите.

Гражданите ще бъдат допускани до гишетата само по един и ще бъдат обслужвани при спазване на всички противоепидемични мерки.

 

Освен на място в Община Трявна, данъчните задължения може да плащате и по следните начини:

  • Онлайн през касите на ИЗИПЕЙ в страната
  • През интернет системата ИПЕЙ от целия свят
  • По банков път по следната банкова сметка на Община Трявна:

IBAN: BG31STSA93008411029000

BIC: STSABGSF

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА: БАНКА ДСК ТРЯВНА

 

Кодове за вид плащане:

44 14 00 – Окончателен годишен патентен данък
44 21 00 – Данък върху недвижимите имоти
44 22 00 – Данък върху наследствата
44 23 00 – Данък върху превозните средства
44 24 00 – Такса Битови отпадъци
44 25 00 – Данък припридобиване на имущества по дарения и възмезден начин
44 28 00 – Туристически данък
44 34 00 – Други данъци /пътен данък/
44 80 13 – Такса куче
44 80 07 – Такси за административни услуги