ОТГОВОР НА ЗАПИТВАНИЯ ЗА ОБЩИНСКИТЕ ГОРИ

ноември 26, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка със запитванията за общинските гори, Община Трявна уведомява всички заинтересовани граждани, че във връзка с постъпило писмо от WWF България за включване на гори общинска собственост в списъка на защитените такива, неоснователно се отправят обвинения, тъй като навременно е извършена  проверка на предложените  в списъка гори и са предприети необходимите действия. Кметът на Община Трявна Силвия Кръстева проведе среща по тази тема с общинския съветник Маргарита Симеонова. В рамките на срещата кметът даде положително становище за инициативата.

 

От проверката бе установено, че част от предложените гори всъщност представляват земеделски земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, които подлежат на възстановяване, тъй като срокът за възстановяване не е изтекъл. Освен това една част от горите, посочени в намерението, находящи се в землището на с. Енчовци, Община Трявна са включени решението на Общински съвет Трявна, с което се приема и одобрява плана за сеч за 2020 година. Това към настоящия момент изключва възможността за предоставянето им като защитени.

 

Писмото на WWF е изпратено до управителя на „Здравец“ ЕООД с искане да бъдат предоставени в Община Трявна резултати от теренните проучвания на гори във фаза на старост и съответно за становище, каквото до настоящия момент не е постъпило в общинска администрация.

 

След проведен разговор още преди няколко месеца, управителят на „Здравец“ ЕООД се ангажира да представи писмено отговор на въпроса кои гори общинска собственост отговарят на изискванията и могат да бъдат включени в защитените гори, след решение на Общински съвет – Трявна.