ПЪРВА КРЪГЛА МАСА „ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ“ В ОБЩИНА ТРЯВНА, ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“

юни 22, 2022
Автор: Юлияна Цанева

image
На 28.06.2022 г. /вторник/ от 10:00 ч. в Заседателна зала №403 в сградата на Община Трявна ще се проведе Първа кръгла маса –  „Декарбонизация“, част от Информационна кампания, фокусирана върху трите оси на прехода към зелената икономика – Декарбонизация, Децентрализация и Дигитализация, в изпълнение на ПРОЕКТ „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ ЗА ЕНЕРГИЙНО НЕЗАВИСИМИ ОБЩИНИ“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Като част от проекта и съорганизатор, събитието ще бъде открито от кмета на Община Трявна г-жа Силвия Кръстева и председателя на Асоциацията на българските градове и региони г-н Ергин Емин. По време на кръглата маса ще бъдат представени резултатите от проведено проучване за оценка на готовността на гражданите за участие в Зеления преход, възможностите за създаване на  енергийни общности в България и процедурите за подготовка и реализация на проект на ВЕИ, съгласно българските нормативни документи.

Предвидена е дискусия, по време на която участниците ще имат възможност да зададат своите въпроси към лекторите: г-жа Ралица Маринова – Ръководител на проекта, г-жа Цвета Димитрова – Програмен директор на Институт за предприемачество, устойчиво развитие и иновации /ИПУРИ/ и ст.н.с.инж. Иван Хиновски– Председател на Български енергиен и минен форум /БЕМФ/

Повече информация за събитието може да откриете тук: www.facebook.com/communitowned/

Водеща организация на проекта е „Асоциация на българските градове и региони” /АБГР/

Партньори:

„Институт по предприемачество, устойчиво развитие и иновации” /ИПУРИ/

„Български Енергиен и Минен Форум“ /БЕМФ/

B16 Urban Energy AS, Осло, Норвегия

Основната цел на проекта е повишаване на гражданската осведоменост в общините Панагюрище, Костинброд, Трявна и Дряново и енергийната демокрация, посредством колективни действия за подкрепа на енергийния преход.

Програма Кръгла маса Трявна

Може да бъде изображение с 5 души, изправени хора, на открито и текст, който гласи 'Iceland n Liechtenstein Active Norway citizens fund R eHo He3aBиcиmи eHeprийHo o6wиHи aseP'