ПЛОЩАДКАТА ЗА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В ОБЩИНА ТРЯВНА В ДЕЙСТВИЕ

септември 28, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Днес Община Трявна изготви инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за събиране и оползотворяване (третиране) на строителни и едрогабаритни отпадъци и за събиране на автомобилни гуми, хартия и пластмаса, генерирани от населението на Община Трявна“ и така постави официално началото на решаването на един от най-сериозните и належащи проблеми в региона. Добрата новина дойде след проведена работна среща между кметът на Община Трявна – г-жа Силвия Кръстева, новият директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Велико Търново – г-жа Цонка Христова, зам.-директорът и експерти на териториалното звено.

До момента Община Трявна извозва строителни и едри неопасни отпадъци в региона чрез използването на три стоманени контейнера с вместимост 6 куб. м., които предварително се заявяват и доставят от общинската администрация на посочения от потребителя адрес. Изграждането и обособяването на подобен вид площадка би улеснило изключително много гражданите на Община Трявна, тъй като ще имат възможност правилно да третират строителни и едрогабаритни отпадъци. По този начин ще бъдат облекчени, както местната власт, така и местният бизнес, които ще имат по-голям контрол на постъпващите отпадъци и тяхното преработване и така значително ще се намали броя на нерегламентираните сметища в природата.

Намерението на Община Трявна е да изгради площадка за строителни и едрогабаритни отпадъци на общинска територия в землището на село Радевци. Теренът е подходящ за нейното построяване, тъй като е достатъчно отдалечен от населеното място. Предвижда се имотът да бъде щателно почистен от дървесна и храстова растителност и да бъде с ограничен достъп под постоянно видеонаблюдение.

Площадката ще е с приблизителна площ около 4 дка, като голяма част от нея ще се използва за събиране на строителни отпадъци, които ще бъдат натрошавани и превръщани в материал, годен за повторна употреба. Едрогабаритните отпадъци ще бъдат разпределяни по видове и заедно с автомобилните гуми, които ще бъдат събирани в отделен контейнер, ще бъдат предавани за обработка на съответните лицензирани дружества. В изградени пунктове ще се отделят и отпадъчните пластмаса и хартия. Дейността на площадката не предвижда отделянето на вредни вещества в околната среда. Инвестиционното предложение ще бъде внесено в РИОСВ-Велико Търново и ще бъде съгласувано в 14-дневен срок.

По време на проведената работна среща днес, кметът на Община Трявна подробно представи и информация относно въпроса с канализационната мрежа и нейното свързване с пречиствателната станция за отпадъчни води в града. Стана ясно, че до две седмици общината започва цялостно изграждане на свързващ воден колектор на ул. „Украйна“ в Трявна и се очаква проектът да бъде готов преди зимния сезон.