ПОЧИСТВАНЕТО НА МИКРОЯЗОВИР „ТРЯВНА“ ПРОДЪЛЖАВА

октомври 20, 2021
Автор: Юлияна Цанева

image

Почистването на язовирната стена и дренажната призма на микроязовир „Трявна“ от излишна храстова и тревна растителност ще продължи. Възможността за поддържането на превантивните мерки за защита на населението при бедствия, аварии и извънредни ситуации дойде след като вчера представители на габровска фирма съвместно с главен специалист ПБЗН към Община Трявна Михаил Минчев извършиха на място картографски и кадастрални услуги. Трасирани и заснети бяха петата на микроязовира, както и отводнителния канал след основния изпускател.