ПОДНОВЯВАТ СЕ ТРЕНИРОВКИТЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ И РЕПЕТИЦИИТЕ НА ТАНЦОВИ СЪСТАВИ

юни 3, 2020
Автор: Юлияна Цанева

image

Във връзка със заповед №РД-01-287/30.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, кметът на Община Трявна Силвия Кръстева издаде заповед, с която се разрешава провеждането на културно-развлекателни мероприятия на територията на общината.

В заповедта се посочва още, че се разрешават репетициите на танцовите състави и ансамбли, всички извънкласни занимания, в т.ч. занимални, клубове, детски центрове и други, както и индивидуални и колективни спортни занимания на открито и закрито, без състезателен характер, без публика за деца до 18-годишна възраст, при спазване на условията, посочени в заповедта на министъра на здравеопазването.