# 10

май 28, 2021

Казват, че да си жена е изначален грях,
Изкупуван с мъка и страдание,
Но дали това не е знак,
Че да си жена е свещено призвание?

Дали ако я нямаше жената,
Светът би бил по – свещен?
Дали жената не е Божие признание,
Че светът е грешно сътворен?

Казват, че виновна е змията,
За изкушенията и за греха.
Но, от мъжа, по – виновна е жената,
За грехопадението и за срама.

И ако мъж е и самият Бог,
Сътворил всичко на Земята,
Създал е своят той порок,
В лицето на жената

И ако Исус е веднъж наказан За греховете,
пратени от Сатаната,
То този свят вечно е покварен От
наличието в него на жената.

Жената е прокълната, но и свята!
Само тя орисана е от съдбата Да изкупува
греховете на децата,
Които следват както Бога, така и Сатаната!

Гласуването за 2021г приключи.