№ 10 Няма по-нещастен от щастливия човек

май 13, 2024

№ 10

Няма по-нещастен от щастливия човек

Той вижда приближаващата катафалка
и се налага да я посрещне с усмивка,
защото все пак нали е щастлив човек.

Той се среща с болката на другите,
но трябва да бъде винаги благодарен,
очаква се, та нали е щастлив човек.

Той не бива никога да се оплаква
или камо ли да не е в настроение,
усмивката му да е като татуировка,
та нали е щастлив човек.

Той вече знае, че болката е вечна
и дори това прословуто “щастлив”
не запълва празнините.

И тихо чака отново да стане нещастен човек.

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!