№ 10 ПРОМИСЪЛ

май 10, 2023

№ 10

ПРОМИСЪЛ

Как искам да живея! Ала знам –
ще се прекъсне нишката накрая
и ще рече съдбата ми: „Дотам!“
А как съдбата си ще изиграеш?

А искам да живея! Всеки час
и всеки миг за нещо ми е даден –
да търся таен смисъл в него аз,
да не очаквам милост и пощада

и нищо в този свят да не спестя –
нито една тревога сърцееда,
мига щастлив със болка да платя,
със рани – всяка мъничка победа!

Гласуването за 2023г приключи.