№ 101 Празните листа на моя тефтер

май 10, 2023

№ 101
Празните листа на моя тефтер

Бях си казал: ,, Заминавай ‘’..
Заминавай някъде другаде..
Далече от тук!

Не послушах себе си!
Сега сам в собствените си ръце се нося
И тъгата, и щастието
Някъде дълбоко в мен бродят!

Назад – тъжни спомени
Напред – недостижими мечти

Отворих моя тефтер
Празни листа
И пиша..
.. пиша своите терзания тук
Те нямат край, Господи!

Ден за ден разхождам се..
Ден радост
Ден тъга

Празни погледи, бедни погледи, наивни погледи, заблудени, лъжовни, подозрителни..
.. и няколко други
Човешки
Истински..
.. но рядкост!

А липсват ми..
Липсват ми тези последните
Толкова много ми липсват..

Ден за ден разхождам се
Ден – буря, ден – слънце..
.. като чувствата на човека
.. като птиците – идващи и заминаващи на юг
.. като пиесите на Шекспир
.. като плажовете на морето, лете – пълни , а зиме – празни
.. като плача и смеха на малко дете в една единствена минута

Малки същества сме ние хората, приятел!
Нужно ни е време да осъзнаем колко сме малки!

Утре е нов ден..
Много неща не знаем за този нов ден, нали?
Затова, приятел..
.. пътувай, обичай и споделяй онова, което имаш
За повече щастие.
За повече щастие..

Ах..
Струва ми се, че трябва да затворя тефтера
Празните листа намаляват
А в душата..
.. все повече и все повече..

Но да спрем до тук, приятел..
Чувствам се вече по-спокоен
Поне сега
Поне тук
Докато пиша този малък пасаж!

Лягам..
Заспивам..
Сънувам..
Сън..

Гласуването за 2023г приключи.