№ 110 Напред с буквите войници

май 10, 2023

№ 110
НАПРЕД С БУКВИТЕ ВОЙНИЦИ

1.
С бунтовни мълнии в очите.
В ръцете вдигнали
А -Б-ето. С любов нетленна в гърдите,
все тъй на поход вий вървите на вси славяни под небето.
И словото ви ще живее. О, братя Кирил и Методий, и името ви ще светлее дорде в небето слънце грее, дорде
в света славянин броди!

2.
Вий сте нашето начало!
Вий сте нашата съдба!
Вий сте слънцето изгряло, нашата лира и тръба!
Вий сте първите лирици,
Писали със огнен жар
философи, граматици, със божествен чуден дар.
Вие с папи и патриции
водихте до смърт война. Вие с буквите – войници, ни дарихте светлина!

3.
От далнините на Сибира леден,
до пясъчните дюни там на юг,
вървят славяните във строй победен,
и веят знамето с геройски дух.
И вие с огън вечен във очите,
А- Б-то вдигнали във синя вис във предните редици все вървите
и мир вещае образът ви чист!

Гласуването за 2023г приключи.