№ 112 Никой дори дъждът..

май 10, 2023

№ 112

Никой, дори дъждът няма толкова пролетни ръце

Ръцете ти са пролетни,
вкопчени в рамото
на Пирин.
Не сме били заедно
и никога не ще сме.
Не боли от нямане.
Какво друго да кажа,
освен обичам те.

Гласуването за 2023г приключи.