№ 113 Понякога човекът

май 10, 2023

№ 113

Понякога човекът най-добре се чувства
щом е сам
А понякога облян в мъка
все едно е ням.
Сам е мисли…. на земята едри сълзи
падат
Сърцето му, заедно с умът силно и
тежко страдат.
Той не знае с какво да се бори и дори
как
Просто от съдбата и от Бога
очакваше някакъв знак.
……………………………………………………………..
Минаха се дни, месец ли два,
но това явно беше неговата съдба.
За него нямаше нищо значение
и затова смъртта за него беше
спасение.

Гласуването за 2023г приключи.