№ 115 Сърцето на дървото

май 10, 2023

№ 115
Сърцето на дървото

Ако корени- нозе в земята майка впия,
няма с дъбов стан да нося кроткото небе,
в дланите си меки трепетликови ще скрия
на птицата в гнездото топлото дете.

Копнееща за светлина ще вдигам леки клони,
ще пия с горски длани всяка капка дъжд,
не буря отмъстителна и зла ще ме полòми,
сърцето ми под меката кора ще млъкне изведнъж

ако без обич южен вятър ме разлисти,
ако не прати слънцето усмихнат лъч за мен,
със стон сърцето ми дървесно ще се пръсне,
прорязано от дума зла и взор студен.

Гласуването за 2023г приключи.