№ 117 В зимна сутрин ..

май 10, 2023

№ 117

***
В зимна сутрин, когато
тялото търпи неудоволствия,
но духът се ласкае –
без птича песен, без слънчев лъч
още по-жив,
пробягва сянката на бързаща лисица –
някога
погледите ви за миг са се срещнали,
докато е пресичала шосето на моста:
ти бързаш, аз бързам,
дори не е нужно да си даваме път,
гладът ни е прокудил
един от друг така далече.
Ще остане
само тази среща на моста…
вместо птича песен
и слънчев лъч.

Гласуването за 2023г приключи.