№ 118 Демокрация по нашенски

май 10, 2023

№ 118

Демокрация по нашенски

– Свобода ли, господа?
– Свободия!
– Благоденствие ли, господа?
– Беднотия!
– Правота̀ ли, господа?
– Намерѝ я!
Наивни бяхме, чакахме светло бъдеще от тия!
Пардон! Не от тия, от ония!
И щастливи бяхме с блянове неясни,
и пясъчни кули строяхме, не по-малко опасни.
Резултатът накрая –
тотална простотия,
алчност и огромна лакомия.
В добавка, властолюбци
ни продават семки и захарен памук
от една и съща сергия!

Гласуването за 2023г приключи.