№ 119 Прашинка

май 10, 2023

№ 119

Прашинка

Миг ярък,
Откъснат от картина
Краткотрайна – вечна,
Проблясва с нежна топлина
Дори когато погледът замръзва.
Под същото небе
Чака стръкът слаб
Слънцето лечебно.

Гласуването за 2023г приключи.