№ 12 Ескиз от лятото

май 12, 2022

№ 12
Ескиз от лятото

Онези хризантеми оранжево-бледи
нацъфтяваха в лехите на съня ми,
а аз подреждах огледалата,
в които вдовицата
бе скрила среднощните си вопли,
събирах обичта си
след сюита на стара цигулка
и се вслушвах във себе си,
втъкавах в шарките на черджета
млечния път, посипан по лицето на мама
докато жънеше лятото,
и отпиваше чай от уханна липа,
и в белите й шепи ромолеше дъжда,
а в басмяните й поли
се ронеше малинов залезът,
събирах монотонната
мелодия на реката
и я прецеждах в сърцето си да ми е песенно,
събирах камъчетата,
размърдали душата ми
сред маранята на лятото,
вадех писъка,
заседнал в сляпото ми гърло
да ми е житено,
разбриждах шипковите изгреви
с иглата на боговете
и затъквах тревогите в тревата,
а онези хризантеми оранжево-бледи
нацъфтяваха в лехите на съня ми.

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!