№ 12 Клони към заник

май 10, 2023

№ 12

Клони към заник белий ден

Плакала е горчиво нощта…
Пенчо Славейков

Клони към заник белий ден,
ликът му тих тъмней смирен.
Не търси веч игри и радост,
гълчава, пир на буйна младост.
Желай сега един покой,
един сал отдих в мисли рой.

Росата съхне во тревите,
запря дъждът, не лей сълзите.
Сред висинето с чудна мощ,
в лучи царува лунна нощ.
А белий ден се кай, черви се –
зад хълмите посрамен скри се.

Гласуването за 2023г приключи.