№ 129 Десетият кръг

май 10, 2023

№ 129

Десетият кръг

Където съхнат коритата
на Стикс и Лета
и чортове със счупени рога
беззъби грешниците стръвно хапят,
където езерата ледни се трошат
и предатели утеха съзират –
десети кръг се там издига:
царството на тия,
от плахост хвърлили
пред Бога меч.
Отредена им е степ безкрайна
и самотен дънер,
и във степта – ни стрък зелен.
…………………………………………….
Петел със бодрост изпява
във фениксов квартет
на грешника прииждащите дни.

Гласуването за 2023г приключи.