№ 13 Любовно опустошение

май 10, 2023

№ 13

Любовно опустошение

О, опустошение на любовта,
Свят на удоволствие и болка,
Чувство, което може да унищожи човек,
Но и да ги накара да се почувстват отново живи.

Да обичаш някого с цялото си сърце,
Това е риск като никой друг,
Постоянна битка между радостта и отчаянието,
Това ви кара да се чувствате като задушен любовник.

Усещаш докосването им, чуваш гласа им,
И сърцето ти се издува от радост,
Но когато си тръгнат, сърцето ти се къса,
И емоциите ви стават играчка.

Опитваш се да задържиш, да запазиш любовта жива,
Но понякога се изплъзва,
Оставяйки те с празнота,
Която нищо не може да замени.

И все пак има красота в тази болка,
Дълбочина на емоцията, която малцина могат да познаят,
Свят на удоволствие и болка,
Това само хората с разбито сърце могат да покажат.

Защото насред цялата тази болка,
Има някакво изопачено удоволствие,
Любов, която поглъща душата ти,
И изпълва сърцето ти със съкровище.

Може никога да не ги имаш завинаги,
Но любовта, която изпитваш е истинска,
И насред цялата тази болка,
Има и вид красота.

Така че прегърни опустошението на любовта,
И нека сърцето ти бъде свободно,
Защото насред цялата тази болка,
Има свят от възможности.

Гласуването за 2023г приключи.