№ 130 ЛУНА В ТРЕВАТА

май 13, 2024

№ 130

ЛУНА В ТРЕВАТА

ВЯТЪР, звяр по тъмно
Провира се в пролуките от тишина
Люлее пълната луна, ще я събори

В далечната следа на облак влиза
Прегръща раменете на дървета
Размахва клони, цяла нощ вилнее лудо

Невидим призрак и злодей
В сгъстения от тъмнината въздух
Събира уличната прах под дълго наметало

Сянка на влечуго
Ръмжи и свири, и ридае
Обръща се назад, опашката си гони

Настръхнал и голям
Върви с летящи стъпки нависоко
Звездите в лапите му падат

След него облаците, бяло стадо
С наострени ножове от звездите нощни
Светкавици пробождат кладенците на небето

Вятър, бос и мокър под дъжда
Пълната луна в тревата свети
Някой уморено диша

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!