№ 139 Тя любовта

май 10, 2023

№ 139

Тя любовта
Тя любовта ще дойде!
Ще те поръси с бисерна роса… Тя любовта ше дойде с бяла рокля от цветя…
Тя любовта ше дойде!
Нежна като песентта.
Тя любовтна ще дойде Красива като пролетта!
Тя любовта ще дойде!
Потърси я в сърцето си сега…

Гласуването за 2023г приключи.