№ 140 Земята ми Голгота

май 10, 2023

№ 140

ЗЕМЯТА МИ ГОЛГОТА

Земя страдалница и майка на герои.
Във словото, но и на славата могъща.
А раните и мъките безбройни твои
в светица и богиня светла те превръщат.

Тъй малка си, но във сърце се само сбираш.
Че то и от Вселената е по-голямо.
А в себе си единствен българин побираш.
И оня непресекващ, вечен вопъл – МАМО!

Къде ли във душата си да те положа,
когато цялата си ми я ти отнела?
От теб откъснати, на теб цветя ще сложа,
защото мъките ни зли от тях си взела.

И не пред гроб, пред паметник аз коленича,
кога окървавената ти пръст целувам.
Словата тука само зло са и обичам.
Земя от зло и обич разпната сънувам.

Гласуването за 2023г приключи.