№ 145 Време в гората

май 13, 2024

№ 145
Време в гората
Виж, бръшляне, как смело вървим –
аз и петгодишното мое безсъние.
Как прокарваме длани
по твоя синджир,
уморени от синьо, от нахалното будно небе,
неотстъпващо място на тъмното.
Как пристъпваме и как мълчим
непривично.
Само пръчка в ръката проправя ни ехо.
Виж ни – виж на какво ти приличаме,
щом трънаци разкъсат човешките дрехи.
Знам, бръшляне, какво ми показваш –
как се расте към началото,
където до мъх кондензира се времето.
Знам че точно ти даде му малкото,
петгодишното тяло,
да се движи край мен, да го ръчка със пръчката
и да ми го отнема.

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!