# 15 Сами на Коледа

май 28, 2021

Сами на Коледа

Във тази коледна нощ
много хора ще бъдат сами,
не защото животът е лош
или лоши те са били.

Провидението е решило така,
това е само за тяхно добро, за
да останат те на крака, да
преборят що е било.

Камината ще свети сама, ще
чака неотворен подарък, а във
тихата нощна тъма ще изплува
образът ярък.

На човека любим недошъл,
изпълващ отново сърцето,
добре, щом така е решил, ще се
отрони сълза по лицето.

Но ще остане вяра една, че
доброто пак ще се върне, че ще
събори всяка стена и на
копнежът наш ще отвърне.

Гласуването за 2021г приключи.