№ 150 ГЕРМАН

май 13, 2024

№ 150

ГЕРМАН

Погребението е истинско и неистинско,
скръбта е много ефектна, но престорена,
всички е реално, а всъщност измислено –
седем стари жени, целите облечени в черно
днес край реката церемониално погребават
Герман*.
Оплакват го, вият, ридаят, скубят косите си,
кръстят се и преливат с вино. Герман е малка,
уродлива кукла от кал, но днес е любим, важен,
незаменим, непрежалим, защото трябва да отведе
със себе си в гроба вече непоносимите: тегло,
жега,
природни бедствия, пандемия, инфлация,
безнадеждност, война, водеща се наблизо…
Герман е натоварен чрез смъртта си да отвори
път на живота, водата и благодатта… Или поне
така е било някога. Сега пак изнемогваме
от суша,
но вече не вярваме в такива магии. Ала екип от
Института по етнология и фолклористика е помолил
последните, които помнят какво е Герман и как се
прави, да продемонстрират ритуала, за да бъде заснет.
Но изненадващо за скептиците – от запад и от изток
се задават
дълги влакови композиции с цистерни-облаци и
се готвят да катастрофират над главите ни. Ято
ангели бърза насам, да ни заслони, но светкавиците
ще пронижат крилете и ще опърлят къдриците им…
Ние бързо ще се скрием в колите. А гроба ще го удари
гръм…

* Герман е обичай за измолване на дъжд, разпространен в Северна България, южните склонове на Централна и Източна Стара планина и Странджа. Обичаят не е календарно обвързан, а се изпълнява при продължително засушаване или непосредствено след другия обичай за измолване на дъжд – Пеперуда.

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!