№ 150 Жената

май 10, 2023

ЖЕНАТА
Жената е сила,
жената е смелост,
жената е майка,
на свойте деца.
Тя дава закрила,
тя е безпощадна,
когато ги брани, тях,
от света.
Жената жена е,
жената е слабост,
единствена тя е,
във нечий очи.
Жената жена е
и сила, и слабост,
жената една е,
в света за мъжа.
Жената борба е,
жената война е,
стихия, която
помита света.
Но тя е, жена е,
тогава, когато,
е майка, любима
и е дъщеря.
Жената една е.
Една на света е.

Гласуването за 2023г приключи.