№ 151 Човеците

май 10, 2023

Такива сме
…Човеците,
ние се привързваме,
прощаваме, забравяме, обичаме…,
често до край.
Такива сме……Човеците,
не се обвързваме,
с тела, ала с души,
сме верни, знай.
Такива сме……Човеците,
не можем да забравяме
и страдаме,
а после ни боли,
и до последно се
самораздаваме…,
но пак накрая си оставаме сами.
Такива сме……Човеците,
не се сбогуваме до край,
а вътре, в себе си оставяме частичка спомен,
обич до безкрай.
Такива сме……Човеците,
не хората,
не малките, човешките души,
такива сме онези,
дето в кладата
сами се хвърлят, щом ще страдаш „Ти“.
Такива сме…
Не ни забравяйте.

Гласуването за 2023г приключи.