№ 153 Следите на любовта

май 10, 2023

№ 153
Следите на любовта
/акростих/
Следите й ще останат и след мен, Любовта не е в живота ни за ден. Ето миг след миг бързо минават те! Детският спомен отново в нас расте И така до края ще са в сърце ми.
То пази съкровените ми мечти. Енергията ми ги раздвижва пак, Остават само спомените знак, Съхранени дълбоко в главата ми. Там нищичко няма да се изпари,
А вечно мисъл в душата ще гори. Вярата, че оставя любовта следи
А накрая някой ще ги разгори,
Те ще са вечно помнени, пали?

Гласуването за 2023г приключи.