№ 154 Незнайно чувство е

май 10, 2023

№ 154

Незнайно чувство е…
/Лирическа миниатюра/
Незнайно чувство мило е любовта,
мистериозна, изненадваща е тя.
Идва неочаквано и изведнъж
и погалва те тихо пролетен дъжд.
Започва като гръм от ясно небе
със приятелство и със харесване.
Красива е като цветята живи,
прави хората много щастливи.

Гласуването за 2023г приключи.