№ 157 Преди да тръгне

май 13, 2024

№ 157

******
Преди да тръгне се обади да каже,
че ме обича и ще се видим утре.
Смяхме се дълго на наши си работи.
Накрая плахо попита: Не е ли малко рано?
После нямаше утро. Не съмна в очите му.
Светът изтъня и се срути.
В косото време на нищото
няма завръщане и тръгване няма.
Земята погълна небето.
Дълбоко във бездната валяха комети и
урагани влачеха черни звезди.
Застанала пред купчина пръст
все още не вярвах, че отеква
зловещото: Последно сбогом!
Плътта ти се сля с плътта на земята.
Не плачех аз, не плачех..
Край мене ангели въздигаха
духът ти в небесата.

Гласуване

Важно - можете да гласувате само веднъж! След като изпратите своят глас той не може да бъде променян!